Varför svenska kvinnor konverterar till islam – att välja att inte välja

En intressant artikel av Madeleine Sultán Sjöqvist på www.kvartal.se (161113):

 
”Vi valde islam”

 

 

”Hur är det att som vuxen västerländsk kvinna konvertera till islam? Valet kan tolkas som en reaktion mot den egna kulturens tvingande idé om frihet, skriver religionssociologen Madeleine Sultán Sjöqvist.”

 
”Islam – i dess konservativa form – anses skapa den trygghet och stabilitet som en liberal, sekulär demokrati inte förmår. I detta perspektiv blir kvinnlig underordning lika med
befrielse.”

 
”Det muslimska familjelivets främsta fördel är att det är kvinnovänligt, enligt  konvertiterna. Kvinna och man är olika, men lika mycket värda. Jämställda men hierarkiskt ordnade. Enhustru, eller hustrur i de fall där polygyni förekommer, ska lyda  sin make. Konvertiterna pekar även på islams styrka som politisk aktör för organisering av samhällslivet i alla aspekter och dess överlägsenhet i vetenskapligt avseende.”

 
” En rad händelser får konvertiten att ifrågasätta sitt gamla liv, samtidigt som hon gradvis ser fördelarna med ett muslimskt engagemang.”

 
” Konvertiterna beskriver sin utveckling från en lägre till en högre nivå. De har genom religionen utvecklats till bättre människor genom att de fått nya, djupare insikter om
tillvaron.”

 
”Den fria sexualiteten uppfattas också som problematisk, eftersom den är en sexualitet på mäns villkor. Män kan ”ligga runt” utan att behöva ta ansvar för relationen och eventuella
barn. Kvinnor som är ute och festar och dricker och är tillgängliga för mäns lustar, och som söker ögonblickets sexuella tillfredsställelse, blir dränerade och förlorar i
förlängningen respekten för sig själva, menar man. Det finns en ojämlikhet mellan könen – kvinnor ställer upp på vad män vill ha, medan män negligerar kvinnors behov av långvariga och seriösa förhållanden. ”

 
”Konvertiterna menar att kvinnor ska neka män tillgång till sina kroppar genom att inte exponera hud, hår och former; tillgång till kvinnans kropp får endast den man som ger
kvinnan det hon vill ha i utbyte.”

 
”Det västerländska sättet att organisera arbete uppfattas också som djupt kvinnoovänligt. Det är manliga normer som styr i arbetslivet och kvinnor har att anpassa sig till dessa
villkor. Kvinnor som tvingas till karriär blir okvinnliga; de blir hänsynslösa, tuffa och måste förtränga sina känslor. Kvinnorna pressas till att bortse från både sina egna och
barnens behov.
Det är tydligt att konvertiterna uppfattar att västvärldens syn på kön, fri sexualitet, familje- och arbetsliv är samhälleliga konstruktioner som individer är fångna i. Dessa
tvingande strukturer leder, menar man, till instabila samhällen, ett arbets- och familjeliv som inte är tryggt och funktionellt samt till sjuka och olyckliga individer.”

 
”Könsroller förstås inte som socialt inlärda utan som naturliga.”

 
”Att leva enligt islam är att leva ”naturligt” och i enlighet med kvinnans och mannens olika biologi samt efter den ordning som Gud har skapat. Till skillnad från den sociala ordningensom finns i väst, uppfattas denna ordning som icke-konstruerad.”

 
” Enligt islam, säger kvinnorna, är det dina inre egenskaper som räknas, inte de yttre. Som muslim slipper du exponera din kropp och hud för alla män. Den kroppsliga integriteten lyfts fram och heltäckande kläder beskrivs som en befrielse. Kvinnor slipper uppträda som sexobjekt. Genom att inte exponera kropp, hår, hud och form tar de aktivt ansvar för att motverka våldtäkt, sexuella trakasserier och otrohet. Troende muslimska män uppfattas som stabila och familjeorienterade. De ser till familjens bästa och sätter inte sina egna intressen främst (läs: sport och alkohol), de är trofasta, trogna och ärliga.
De avstår från sprit och droger. Hur kan någon tro att islam förtrycker kvinnan, frågar informanterna retoriskt.”

 

 
”Stilistiskt sett är berättelserna formaliserade till struktur och innehåll. Det är rimligt att anta att det finns en konversionsberättelsegenre som de enskilda konvertiterna
inspireras och lär av.”

 
” Flera av dem framhåller också att de ”väljer att inte välja”. ”

 
”Intressant nog väljer de muslimska konvertiterna en typ av gemenskap som de uppfattar var tongivande i ett förmodernt samhälle. … – ett slags Bullerbyideal. Men vi får inte
glömma att det är det moderna samhället som gör det möjligt för konvertiterna att över huvud taget välja livsstil. ”

 
”… finna strategier som ger dem inflytande på ett ”kvinnligt”, underordnat sätt. Om det inte går, väljer vissa av dem att skilja sig och lämna sitt muslimska engagemang. Några konvertiter får betraktas som ”sökare” och har gått vidare till kristna eller andra religiösa
församlingar eller till ett politiskt eller socialt engagemang, till exempel inom miljörörelsen. ”

 
”Sekulära kvinnors konversion till islam är alltså en reaktion mot nutidens frihetliga villkor – samtidigt som dessa villkor är själva förutsättningen för att kunna välja religiös
identitet. ”Att välja att inte välja” är den sats som kanske bäst sammanfattar denna paradox.”

 
”En slutsats jag vågar dra är att det moderna livets krav på självständiga val är en starkt strukturerande mekanism i vår samtid. Den är till och med så stark att fundamentalistiska
gudar har svårt att hävda sig.”

 
http://kvartal.se/artiklar/vi-valde-islam

 

 

Piloten Malins yogabilder

En svensk kvinnlig pilot har blivit populär på Instagram sedan hon börjat lägga upp bilder på sig själv när hon utövar yoga. Jag kan inte riktigt bestämma mig för vad jag ska tycka om det här. Å ena sidan är det väl inget särskilt med just denna kvinnas bekräftelsesökande. Å andra sidan undrar jag varför en kvinna i hennes ålder och yrksesroll behöver söka den uppmärksamheten. Kombinationen pilot och bekräftelsesökande exponering av det slag tonåringar brukar ägna sig åt känns lite udda. En smula omoget, kanske.

Aftonbladet den 19 december 2016:

”Svenska yogapiloten Malin, 29, har blivit en Instagramsuccé.”

”Mindre än ett år efter att Malin Rydqvist, 29, startade sitt konto har hon blivit en Instagramkändis. Hon jobbar som pilot och lägger upp bilder på yogaposer i vackra naturmiljöer över hela världen.”

”Världsmedia fick hennes konto att explodera – och nu ser 123 000 henne göra yoga mellan flygningarna.”

 

d161222-pilotyoga3

 

d161222-pilotyoga4

 

d161222-pilotyoga5.jpg

 

d161222-pilotyoga2.jpg

 

d161222-pilotyoga1.jpg

Länk:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/w20dL/piloten-malin- gor-succe-pa-instagram

 

 

 

 

 

Fascism och kommunism i liberalismens förklädnad

En intressant video om en bok – ”The closing of the liberal mind” av Kim R. Holmes – som  verkar läsvärd. I korthet handlar det om hur liberala rörelser degenererat till att bli något som närmast kan liknas vid fascistoida eller kommunistiska rörelser. Konservativt lagda av idag förstår inte vilka de egentligen tävlar mot. De förstår inte hur effektivt motståndaren, i liberalismens fårakläder, prånglar ut budskap och ideer som egentligen inte alls har något med klassisk liberalism att göra utan snarare har sin grund i nazism och kommunism. Det blir tydligt inte minst när man tittar närmare på hur de verkligen betraktar dem som de ser som sina fiender och med vilka medel de anser det vara tillåtet att bekämpa dem.

Konservativa och liberala, sant liberala, håller på att förlora mycket mer än bara debatter.

Det är inte så ofta man ser detta fenomen så snyggt sammanfattat som här. Därför nämner jag det här på bloggen. Se videoklippet nedan:

Anna Kinberg Batra ändrar sig i invandringsfrågan?

Anna Kinberg Batra, partiledare för Moderaterna, säger sig nu ha ändrat uppfattning vad gäller invandringspolitiken. Till skillnad mot för femton år sedan anser hon nu inte längre att vi kan ha fri invandring vilket vi i princip har haft under Reinfeldts regim.
En del hävdar att detta är en omvändelse under galgen, vissa till och med att hon inte menar allvar utan tar till ett retoriskt knep enbart för att få tillbaka väljare som gått över till SD men utan att egentligen ha för avsikt att föra en mer restriktiv invandringspolitik.
Hennes trovärdighet i denna fråga är förstås inte på topp med tanke på att hon varit med att administrera den hittills förda invandringspolitiken och inte opponerat sig mot den, vare sig under Reinfeldt eller under Löfven. Både hon och Reinfeldt har låtit Miljöpartiet sätta dagordningen för invandringspolitiken. Hellre än att ta ansvar valde hon att ingå decemberöverenskommelsen.
Om vi ska kunna tro på Batra att hon menar allvar krävs egentligen bara en enda sak:
att hon tillsammans med övriga Alliansen eller tillsammans med SD fäller regeringen Löfven och tar över regeringsmakten redan nu, och därmed ansvaret för invandringspolitiken. Därefter, beroende på vad hon gör, går det att värdera hennes uttalande om omsvängning i invandringsfrågan.

Lita aldrig på en moderat.

 

* * *

 

Anna Kinberg Batra/Aftonbladet 161122: ”Därför har jag ändrat mig om invandringen”
”För femton år sedan skrev jag under en riksdagsmotion med rubriken Fri invandring. Mitt motiv var ideologiskt. ”Om vi menar allvar med talet om människans rätt till frihet måste detta innebära fri rörlighet även för människor.” I dag tänker jag annorlunda. ”

 
”Samtidigt finns det människor som på seriös grund har varnat för en ohållbar situation, men som inte har blivit lyssnade till, ibland rent av motarbetade eller utfrysta. Jag förstår att de känner ilska eller besvikelse.”

 
”En långsiktigt hållbar och ansvarsfull migrationspolitik innebär att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel, att det är tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga, och tydliga krav för att bli svensk medborgare. ”

 
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/R0zM8/darfor-har-
jag-andrat-mig-om-invandringen

 

* * *

 

Per Gudmundsson/SvD 161122: ”Anna Kinberg Batras farväl till Fredrik Reinfeldt”
””Förändra er eller dö” blev sedermera ett av Reinfeldts bevingade ord. Ironiskt nog vägrade Reinfeldt förändring på en punkt: invandringen. Hellre än att lyssna på varningarna valde han en migrationspolitisk överenskommelse med Miljöpartiet, som i förlängningen kom att leda fram till förra årets asylkris. Allt medan väljare strömmade  till Sverigedemokraterna.”

 

”… mer än en partitaktisk manöver behövs dessutom en ärlig ansats till reformarbete för att lösa de integrationsproblem som landet redan åsamkats. Bidragsberoendet. Bostäderna. Brottsligheten. Om detta säger Kinberg Batra intet. Förändra er eller dö, som Reinfeldt skulle säga.”

 

http://www.svd.se/anna-kinberg-batras-farval-till-fredrik-reinfeldt/om/svenskt-flyktingmottagande

 

* * *

 

Brix Ski Blog 161122: ”Varför såg inte de som hade ansvaret och borde ha
sett? Varför såg inte de vad andra såg?”
”Många människors reaktion i dag är nog att vi borde ha kunnat förvänta oss mer av våra rikspolitiker när det gäller systeminsikt, systemhållbarhet och framsynt rakryggat ledarskap. Människors misstro handlar nog i första hand om hur det kommer sig att
vårt politiska ledarskap lät sig dras med i aktivism bortom hållbart samhällsbärande politiskt ledarskap och humanism på riktigt med verkan i målet. Faktan och analysen med slutsats och konsekvensbeskrivning fanns där framför dem. Varför användes den inte?”

 
https://brixski.wordpress.com/2016/11/22/varfor-sag-
inte-de-som-hade-ansvaret-och-borde-ha-sett-varfor-
sag-inte-de-vad-andra-sag/

 

 

 

M A G A !

Presidentvalet är nu klockan 4:06 inte klart ännu, men för närvarande ser det ut som att Donald Trump har chans att vinna. Han verkar ha chans att ta både Florida och också stater som betraktades som säkra för Clinton.

Det är fascinerande att betrakta reaktionerna i SVTs studios.

Ungefär samma sak som utspelade sig i riksdagsvalet i Sverige 2014 och vid Brexitomröstningen i Storbritannien tidigare i år, utspelar sig nu i presidentvalet i USA. Etablissemanget missbedömde kapitalt folkets missnöje med det politiska styret.

Oavsett hur det till slut går finns det en sak man kan vara säker på och som självgoda politiker och media borde ha väldigt klart för sig: Det är livsfarligt att underskatta och att förödmjuka väljarna.

Det Trump har startat kommer att fortsätta i någon form, oavsett vem som till slut blir president.

 

Etiskt rätt att ifrågasätta ålderstester?

sydsvenskan.se 160909:

”Olle Lönnaeus: Är det etiskt rätt att röntga och mäta människor som flytt från krig och fattigdom?”

 

”Asylsökande som visar sig vara över 18 år löper stor risk att utvisas.

 

Den som är barn får stanna.

 

Är det etiskt försvarbart att röntga, mäta och bedöma människor som flytt från krig och fattigdom?”

 

”Det finns flera rationella skäl för en 20-åring att påstå att hen bara är 17 år: Chansen att få asyl är större. Barn har rätt till skola och att bo på hem anpassade för barn. Och den som begår brott får lindrigare straff.”

 

”Hur stor risk att ett barn blir utvisat på felaktiga grunder kan vi godta?”

 

http://www.sydsvenskan.se/2016-09-09/ar-det-etiskt-ratt-att-rontga-och-mata-manniskor-som-flytt-fran-krig-och-fattigdom

 

 

Lönneus ifrågasätter i en artikel i Sydsvenskan den 9 september det etiskt försvarbara i att utföra ålderstester på asylsökande (tester som dessutom kommer att vara frivilliga när de väl sent omsider införs i början av 2017). Lönneus inlägg är ett praktexempel på den mångkulturpropaganda som har genomsyrat svensk massmedia och svensk politisk debatt i många år, och fortfarande utgör det dominerande synsättet i systemmedia. Grunden i denna propaganda är att alla som vill komma hit från tredje världen ska få göra det och när de kommit hit ska de få permanenta uppehållstillstånd och full tillgång till svenska skattefinansierade välfärdssystem, t.ex. retroaktiv föräldrapenning för barn som inte ens är födda i Sverige, efterlevandestöd för påstått avlidna föräldrar (föräldrar som aldrig befunnit sig i Sverige, än mindre arbetat här, vars bortgång inte kontrolleras av svenska myndigheter), billigare tandvård och annan sjukvård m.m. m.m.

 

Sverige ska ha en kontinuerligt stor invandring från Mellanöstern och Afrika, punkt. Alla andra hänsyn kommer i andra hand (om ens det).

 

Varför resonerar Lönneus utifrån premissen att Sverige ska ha en stor invandring från tredje världen, över huvud taget? Varför resonerar han utifrån antagandet att dessa ”barn” eller vuxna för den delen, är Sveriges ansvar?

 

Den självklara inställningen för en svensk borde vara att Sverige inte ska ha någon invandring från tredje världen, förutom i undantagsfall då specialister rekryteras hit av näringslivet och har sin försörjning ordnad från första början.

 

I den mån vi ska hjälpa människor i tredje världen så ska vi göra det i närområdet. Allt annat är ett svek mot Sverige och svenskarna, vilka aldrig har efterfrågat en stor invandring från Afrika och Mellanöstern.

 

Det är ett bedrägeri att låtsas att det är en självklarhet att dessa människors välbefinnande är Sverige ansvar, och att en eventuell hjälp till dem måste utgöras av invandring hit och permanenta uppehållstillstånd här.

 

Svenska folket har aldrig efterfrågat eller önskat en stor invandring från tredje världen, eller önskat sig ett större inflytande av t.ex. islam i Sverige, eller anpassning av det svenska samhället till invandrade minoriteters diverse religiösa, kulturella, ekonomiska och politiska krav.

 

Frågan om invandring har aldrig diskuterats på allvar i svensk massmedia på ett sådant sätt att svenskarna har känt att det är legitimt att inta vilken ståndpunkt man vill till antingen en generös eller en restriktiv invandring. Frågan har alltid presenterats och hanterats som om det bara fanns en enda moraliskt godtagbar ståndpunkt i frågan – att främja en kontinuerligt stor invandring till Sverige.

 

Invandringen och mångkulturen har aldrig gjorts till valfråga av något av partierna i Sveriges riskdag. Den har aldrig diskuterats i en valrörelse eller företrätts på olika sätt av politiska partier så att väljarna har fått chansen att välja mellan en generös eller en restriktiv invandring. Det enda svenskarna har haft att välja på, och det enda budskap de nåtts av från de politiska partierna, är att Sverige har ett ansvar att bedriva en konstant stor invandring från tredje världen, främst från Afrika och Mellanöstern. Inte förrän Sverigedemokraterna gjorde sitt inträde på den politiska scenen började svenskarna förstå att det faktiskt finns andra synsätt på denna fråga än de som presenterats av alla de andra politiska partierna och av en i det närmaste unison massmedia.

 

Lönneus går i dessa gamla upptrampade fotspår och försöker nu fortsätta denna massinvandrings- och mångkulturpropaganda.

 

Lönneus förhåller sig positiv till, eller åtminstone likgiltig inför, möjligheten att etniska svenskar blir en minoritet i sitt eget land och förlorar sin sociala, kulturella, ekonomiska och politiska makt över Sverige. Lönneus står inte på svenskarnas sida. Detta bör man ha i åtanke när man bedömer Lönneus inlägg. Varför står han inte på sitt eget folks och nations sida, en hållning vars motsvarighet är den naturliga för nästan alla andra folk och nationer i världen?

Lönneus inställning i denna fråga, och i förlängningen frågan om  Sveriges och svenskarnas framtid, måste betraktas som moraliskt synnerligen korrupt.