Lena Andersson (DN) vill ha fri invandring oavsett kostnad

Med skenbart liberal retorik försöker Lena Andersson i en artikel i Dagens Nyheter den 28 december hävda att ett lands befolkning inte har rätt att avgöra hur landets invandringspolitik ska vara beskaffad. Ett sådant kulturmarxistiskt påstående är ju lika absurt som att hävda att landets röstberättigade inte har rätt att avgöra hur skattesystemet ska vara utformat, eller avgöra vilken politisk fråga som helst som skulle kunna vara föremål för omröstning eller debatt. Självklart har ett lands medborgare eller röstberättigade denna rätt. Vad vore annars poängen med demokrati, rösträtt och medborgarskap?

Uppenbarligen bygger den på tanken att man äger landet man är medborgare i på samma sätt som man äger sin bostad. Gör man det?”

Självklart äger medborgarna sitt land, åtminstone i samma utsträckning som landets makthavare äger rätten att beskatta folket. På samma sätt som jag äger min bostad (betalar hyra/avgift/lån på insats m.m. samt el, telefon, möbler och annat lösöre) och har rätt att avgöra vem som får besöka mig och på vilka villkor, har ett lands befolkning en alldeles självklar rätt att avgöra vilka som får flytta hit, och inte minst avgöra på vilka villkor, vilka av oss andra finansierade välfärdstjänster dessa invandrare ska få åtnjuta.

Lena Andersson väljer att inte alls beröra kostnaderna för invandringen till Sverige. För henne är den fria rörligheten höjd över all debatt. Hon berör inte alls vad en helt fri invandring skulle kosta och vad sådana åtaganden skulle få för ekonomiska konsekvenser för landets medborgare, trots att hon förespråkar helt fri och oreglerad invandring till Sverige.

Lena Andersson snackar skit och försöker blanda bort korten genom att försöka framställa de som vill ha en mer restriktiv invandring som antiliberala. Men eftersom hon inte nämner några lättnader i kraven att försörja nyanlända invandrare är hennes ställningstagande för fri invandring inte ett dugg liberalt, vilket hon borde vara ärlig nog att nämna om hon vore en hedervärd, och i sanning verkligt liberal, debattör. Det är hon inte.

Utöver det måste kontrakt över delägandet upprättas och delägarna kunna sälja sin andel. Redan där faller det. ”

Nej, det faller inte alls. Du får inte sälja en bit mark till till exempel Ryssland hur som helst. Vi övriga medborgare och lagstiftare har synpunkter på det. Så är det i alla länder.

Det är något annat och mer metafysiskt som får de flesta att finna det självklart att människor kan hindra andra människor från att ingå frivilliga och fredliga avtal med varandra.”

Det är inte alls metafysiskt och det handlar inte alls enbart om avtal enskilda individer emellan. Det handlar om vem som ska betala. Och det är DU som ska betala, tycker Lena Andersson fast hon inte säger det rent ut. Nuvarande migration till Sverige handlar ingalunda om ”frivilliga avtal individer emellan” utan om en noga kalkylerad bedömning att Sveriges skattebetalare kommer att stå för ens uppehälle under obegränsad tid när man väl tagit sig hit.

Lena Andersson är antiliberal och snackar skit.

Analogin mellan migration och mitt vardagsrum är alltså väl funnen och lägger frågan där den hör hemma, hos vardagsrummets ägare, inte hos kollektivet. Jag har rätt att stänga om mig men lika stor är min rätt att öppna. Ingen annan än de enskilda parterna avgör.”

Ingen avgör om du har rätt till mat, sjukvård, skola för dina barn, el, vatten, bostad m.m. ?

Du har naturligtvis rätt att öppna ditt vardagsrum för vem du vill, Lena Andersson, men inte rätt att kräva att jag eller andra ska betala dina vänners/besökares uppehälle här i Sverige under obegränsad tid vilket en oreglerad invandring som du förespråkar, kräver. Är det också frivilligt, Lena Andersson..??? Är det frivilligt att betala invandrares uppehälle här, eller faller det ansvaret på den som bjuder in dem till ”sitt vardagsrum”? Den frågan svarar inte Lena Andersson på.

Länk:

http://mobil.dn.se/ledare/kolumner/i-vardagsrummens-sverige/?brs=d

Annonser

En reaktion på ”Lena Andersson (DN) vill ha fri invandring oavsett kostnad

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s