Kvinnliga poliser i slöja

Nyligen har det beslutats att en polisaspirant som önskar bära slöja i sitt tjänsteutövande som polis ska få rätt att göra det. Skribenter i våra stora dagstidningar verkar vara positiva till detta. Ett argument som framförs är att poliskåren bättre skulle spegla landets befolkning om kvinnliga poliser får bära slöja, eftersom vi har alltfler muslimer i landet och därmed också kvinnor som bär slöja dagligen. Detta skulle ge allmänheten, eller i alla fall vissa delar av allmänheten, ett större förtroende för poliskåren.

Hanne Kjöller skrev om detta i Dagens Nyheter den 26 januari.

Citat:

Om det finns något tillräckligt tungt vägande rationellt skäl till att inte tillåta en viss beklädnad (eller annan form av kulturyttring) så bör detta heller inte tillåtas.”

Fast det finns rätt tunga sådana rationella skäl, vilka framgår längre ner här.

Men om skälet är emotionellt eller traditionellt (till att inte tillåta slöja, min anm.) finns ingen anledning att låta det styra.”

Fast skälen att tillåta poliser att bära slöja grundar sig så gott som uteslutande på traditioner och känslor. Resonemangen om varför det skulle vara bra med kvinnliga poliser i slöja är nästan helt och hållet just emotionella. De grundar sig på att invandrare från muslimska länder inte kan känna förtroende för vår poliskår.

Det är svårt att se något rationellt skäl till att poliser i yttre tjänst inte skulle kunna ha på sig kippa eller huvudduk.”

Det är inte alls svårt. Tvärtom är det väldigt lätt att föreställa sig att många människor skulle kunna ta illa upp av ett så uttryckligt uppvisande av religiös tillhörighet. Det gäller till exempel just muslimer, särskilt sådana muslimer som inte vill leva under tryck att bära slöja utan tvärtom försöker frigöra sig från de mest gammelmodiga och patriarkala traditionerna inom islam. Många mer moderata muslimer hade just den invändningen mot det så kallade hijabuppropet hösten 2013.

Vidare är inte alla invandrare muslimer. En hel del har flytt hit till Sverige undan just muslimskt förtryck. Dessa människor lär inte känna större förtroende för en poliskår som gör eftergifter åt en intolerant och patriarkal kultur genom att dess anställda bär ett så tydligt tecken på sin religiösa tillhörighet. Inför en kristen syrian, till exempel, skulle en rågblond, sekulär svensk inge ett betydligt större förtroende som just polis, vågar jag gissa, än en person klädd i den väldigt typiskt muslimska huvudbonaden slöja. I ett sådant möte är det inte alls självklart någon fördel att poliskonstapeln bär slöja. Det kan nog snarare vara tvärtom.

Att vissa saker alltid varit eller sett ut på ett visst sätt är inget giltigt argument i ett samhälle som ständigt förändras.”

Precis. Just därför är det fullt rimligt att invandrare som aspirerar på att bli polis är beredda att ta till sig åtminstone såpass mycket av majoritetskulturen att de ägger en del av de mest gammelmodiga och ojämnställda sedvänjorna från hemlandet åt sidan och inte insisterar på att bära slöja just under utövandet av ett såpass känsligt yrke – dessutom med våldsmonopol – som polis.

”I framtiden blir förhoppningsvis huvudduk inom kåren inte konstigare än kvinnliga poliser är i dag.”

Varför hoppas Kjöller på det? Är det något positivt och eftersträvansvärt att en större del av Sveriges kvinnliga befolkning bär slöja? För vem är det positivt? Jag är inte säker på att ens muslimer själva anser det.

En av kommentarerna till artikeln har en bra poäng som, tycker jag, sammanfattar problematiken med poliser i slöja på ett bra sätt:

Eftersom att all doktrin kräver uttolkare så hör religiösa attribut ej hemma i en sekulär polismyndighet.”

Länk:

http://www.dn.se/ledare/signerat/verkligt-valkomnande-kraver-mer-an-ord/

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s