Moralen bakom det vänsteroida politiska klimatet

Jag hittade nedanstående text på en annan blogg. Jag tycker att den beskriver rätt så kärnfullt delar av de moraliska bevekelsegrunderna för den politiska väntervridningen i västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet. Den förklarar destruktiva fenomen som feminsim, mångkulturalism, hatet mot män (men bara vita män) och det allmänna föraktet mot den egna kulturen (folket, historian, språket).

Jag översatte stycket till svenska för den som inte är bekväm med att läsa texter på engelska. Originaltexten på engelska ligger längst ner i detta inlägg.

”Många vänsteroider indentifierar sig väldigt starkt med problem hos grupper som ses som svaga (kvinnor), besegrade (amerikanska indianer), frånstötande (homosexuella) eller på annat sätt ses som underlägsna. Vänsteroiderna anser själva att dessa grupper är underlägsna. De skulle aldrig medge för sig själva att de har sådana känslor, men det är just för att de ser dessa grupper som underlägsna som de identifierar sig med dessa gruppers problem. (Vi vill inte påstå att kvinnor, indianer m.fl är underlägsna; vi vill bara tydliggöra vänsteroiders psykologi.)

Vänteroider tenderar att hata allt som ses som starkt, gott och framgångsrikt. De hatar Amerika, de hatar Västvärldens civilisation, de hatar vita män, de hatar det rationella. De skäl som vänsteroider ger för att hata Väst m.m. hänger helt klart inte samman med deras verkliga motiv. De säger att de hatar Väst för att det är krigiskt, imperialistiskt, sexistiskt, etnocentriskt osv, men när samma brister uppträder i socialistiska länder eller hos primitiva kulturer, då hittar vänsteroiden ursäkter för dem, eller i bästa fall medger han motvilligt att de existerar, medan han entusiastiskt påpekar (och ofta starkt överdriver) dessa brister där de förekommer i Västvärlden. Sålunda står det klart att dessa brister inte utgör vänsteroidens verkliga motiv att hata Amerika och Västvärlden. Han hatar Amerika och västvärlden just på grund av att de är starka och framgångsrika.

Hans känsla av otillräcklighet är så ingrodd att han inte ens kan föreställa sig själv som individuellt stark och värdefull. Därav vänsteroidens kollektivism. Han kan endast känna sig stark som medlem i en stor organisation eller i en massrörelse med vilken han identifierar sig.”

Originalet på engelska:

Many leftists have an intense identification with the problems of groups that have an image of being weak (women), defeated (American Indians), repellent (homosexuals) or otherwise inferior. The leftists themselves feel that these groups are inferior. They would never admit to themselves that they have such feelings, but it is precisely because they do see these groups as inferior that they identify with their problems. (We do not mean to suggest that women, Indians, etc. are inferior; we are only making a point about leftist psychology.)

Leftists tend to hate anything that has an image of being strong, good and successful. They hate America, they hate Western civilization, they hate white males, they hate rationality. The reasons that leftists give for hating the West, etc. clearly do not correspond with their real motives. They say they hate the West because it is warlike, imperialistic, sexist, ethnocentric and so forth, but where these same faults appear in socialist countries or in primitive cultures, the leftist finds excuses for them, or at best he grudgingly admits that they exist; whereas he enthusiastically points out (and often greatly exaggerates) these faults where they appear in Western civilization. Thus it is clear that these faults are not the leftist’s real motive for hating America and the West. He hates America and the West because they are strong and successful.

His feelings of inferiority are so ingrained that he cannot conceive of himself as individually strong and valuable. Hence the collectivism of the leftist. He can feel strong only as a member of a large organization or a mass movement with which he identifies himself.

Länk:

http://theliberatortoday.blogspot.com/2011/01/interesting-reading-about-leftist.html

Annonser

En reaktion på ”Moralen bakom det vänsteroida politiska klimatet

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s