Varför svenska kvinnor konverterar till islam – att välja att inte välja

En intressant artikel av Madeleine Sultán Sjöqvist på www.kvartal.se (161113):

 
”Vi valde islam”

 

 

”Hur är det att som vuxen västerländsk kvinna konvertera till islam? Valet kan tolkas som en reaktion mot den egna kulturens tvingande idé om frihet, skriver religionssociologen Madeleine Sultán Sjöqvist.”

 
”Islam – i dess konservativa form – anses skapa den trygghet och stabilitet som en liberal, sekulär demokrati inte förmår. I detta perspektiv blir kvinnlig underordning lika med
befrielse.”

 
”Det muslimska familjelivets främsta fördel är att det är kvinnovänligt, enligt  konvertiterna. Kvinna och man är olika, men lika mycket värda. Jämställda men hierarkiskt ordnade. Enhustru, eller hustrur i de fall där polygyni förekommer, ska lyda  sin make. Konvertiterna pekar även på islams styrka som politisk aktör för organisering av samhällslivet i alla aspekter och dess överlägsenhet i vetenskapligt avseende.”

 
” En rad händelser får konvertiten att ifrågasätta sitt gamla liv, samtidigt som hon gradvis ser fördelarna med ett muslimskt engagemang.”

 
” Konvertiterna beskriver sin utveckling från en lägre till en högre nivå. De har genom religionen utvecklats till bättre människor genom att de fått nya, djupare insikter om
tillvaron.”

 
”Den fria sexualiteten uppfattas också som problematisk, eftersom den är en sexualitet på mäns villkor. Män kan ”ligga runt” utan att behöva ta ansvar för relationen och eventuella
barn. Kvinnor som är ute och festar och dricker och är tillgängliga för mäns lustar, och som söker ögonblickets sexuella tillfredsställelse, blir dränerade och förlorar i
förlängningen respekten för sig själva, menar man. Det finns en ojämlikhet mellan könen – kvinnor ställer upp på vad män vill ha, medan män negligerar kvinnors behov av långvariga och seriösa förhållanden. ”

 
”Konvertiterna menar att kvinnor ska neka män tillgång till sina kroppar genom att inte exponera hud, hår och former; tillgång till kvinnans kropp får endast den man som ger
kvinnan det hon vill ha i utbyte.”

 
”Det västerländska sättet att organisera arbete uppfattas också som djupt kvinnoovänligt. Det är manliga normer som styr i arbetslivet och kvinnor har att anpassa sig till dessa
villkor. Kvinnor som tvingas till karriär blir okvinnliga; de blir hänsynslösa, tuffa och måste förtränga sina känslor. Kvinnorna pressas till att bortse från både sina egna och
barnens behov.
Det är tydligt att konvertiterna uppfattar att västvärldens syn på kön, fri sexualitet, familje- och arbetsliv är samhälleliga konstruktioner som individer är fångna i. Dessa
tvingande strukturer leder, menar man, till instabila samhällen, ett arbets- och familjeliv som inte är tryggt och funktionellt samt till sjuka och olyckliga individer.”

 
”Könsroller förstås inte som socialt inlärda utan som naturliga.”

 
”Att leva enligt islam är att leva ”naturligt” och i enlighet med kvinnans och mannens olika biologi samt efter den ordning som Gud har skapat. Till skillnad från den sociala ordningensom finns i väst, uppfattas denna ordning som icke-konstruerad.”

 
” Enligt islam, säger kvinnorna, är det dina inre egenskaper som räknas, inte de yttre. Som muslim slipper du exponera din kropp och hud för alla män. Den kroppsliga integriteten lyfts fram och heltäckande kläder beskrivs som en befrielse. Kvinnor slipper uppträda som sexobjekt. Genom att inte exponera kropp, hår, hud och form tar de aktivt ansvar för att motverka våldtäkt, sexuella trakasserier och otrohet. Troende muslimska män uppfattas som stabila och familjeorienterade. De ser till familjens bästa och sätter inte sina egna intressen främst (läs: sport och alkohol), de är trofasta, trogna och ärliga.
De avstår från sprit och droger. Hur kan någon tro att islam förtrycker kvinnan, frågar informanterna retoriskt.”

 

 
”Stilistiskt sett är berättelserna formaliserade till struktur och innehåll. Det är rimligt att anta att det finns en konversionsberättelsegenre som de enskilda konvertiterna
inspireras och lär av.”

 
” Flera av dem framhåller också att de ”väljer att inte välja”. ”

 
”Intressant nog väljer de muslimska konvertiterna en typ av gemenskap som de uppfattar var tongivande i ett förmodernt samhälle. … – ett slags Bullerbyideal. Men vi får inte
glömma att det är det moderna samhället som gör det möjligt för konvertiterna att över huvud taget välja livsstil. ”

 
”… finna strategier som ger dem inflytande på ett ”kvinnligt”, underordnat sätt. Om det inte går, väljer vissa av dem att skilja sig och lämna sitt muslimska engagemang. Några konvertiter får betraktas som ”sökare” och har gått vidare till kristna eller andra religiösa
församlingar eller till ett politiskt eller socialt engagemang, till exempel inom miljörörelsen. ”

 
”Sekulära kvinnors konversion till islam är alltså en reaktion mot nutidens frihetliga villkor – samtidigt som dessa villkor är själva förutsättningen för att kunna välja religiös
identitet. ”Att välja att inte välja” är den sats som kanske bäst sammanfattar denna paradox.”

 
”En slutsats jag vågar dra är att det moderna livets krav på självständiga val är en starkt strukturerande mekanism i vår samtid. Den är till och med så stark att fundamentalistiska
gudar har svårt att hävda sig.”

 
http://kvartal.se/artiklar/vi-valde-islam

 

 

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s