120 ”barn” flyttar in på lyxhotell

120 flykting”barn” på lyxhotell i Luleå. Kostnad: 1 150 kr per barn och dygn.

Petterssons gör skillnad!

INVANDRING. Centralt i Luleå ligger hotell Nordkalotten,  där finns gym, badbassäng och bastu, som nu ger sig in i asylindustrin. — Vi känner självklart att vi vill ställa upp, säger Tobias Lindfors som äger hotellet och alltså ställer upp av ren solidaritet när han får säga det själv.

View original post 191 fler ord

Flyktingbarn är inte alltid barn

Sveriges Radio Örebro uppmärksammar idag att så kallade ensamkommande flyktingbarn inte alltid är barn, utan faktiskt vuxna. Bortsett från det bedrägeri mot hela svenska folket som denna cirkus innebär, kan lögn om ens ålder också få praktiska medicinska konsekvenser för den som ljugit om sin ålder, till exempel vis medincinering mot högt blodtryck. Hittills har man från etablerad massmedia inte velat kännas vid att det skulle kunna förekomma bedrägerier kring åldersuppgifter på flyktingbarn. Detta har dock uppmärksammats i våra grannländer där det vid noggranare undersökningar visat sig att en ganska stor andel av ensamkommande barn inte alls är barn. Här i Sverige har dessa åldersbestämningar inte ansetts vara rättssäkra.

”Asha från Somalia, som egentligen heter något annat, sade hon att hon var 19, när i själva verket var hon 30 år och för henne har det inneburit ett annat, livshotande problem. Hon har högt blodtryck, men felmedicineras på grund av sin felaktiga åldern.”

Länk:

SR P4 Örebro: ”Ensamkommande barn kan vara vuxna”

Merit Wager är en av de få som fått komma till tals i den här frågan i svenska dagstidningar och som har vågat lyfta problemet som redan är välkänt i våra grannländer. Länk:

http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna

Jag har tidigare här på bloggen berört fenomenet med så kallade flyktingbarn som ber om medel mot åldersbetingat håravfall, länk:

Rikfz1: Flyktingpojkar tappar håret

Här ett litet klipp från SVT den 26 april 2012:

SVT Debatt 26 april 2012

Merit Wager: ”Flyktingpojkar” tappar håret

Merit Wager publicerar på sin blogg anonyma mejl från anställda på Migrationsverket och anställda på boenden för flyktingar, vilka berättar om de förhållanden de arbetar under, hur de tvingas arbeta efter märkliga och ibland motstridiga målsättningar samt om det utbredda, och egentligen uppenbara, fusket i flykting- och asylindustrin i största allmänhet. De historier som berättas där borde vara närmast chockerande för ansvariga politiker, och även för allmänheten. Inte sällan får personalen intrycket av att de så kallade barnen är uppåt både 30 och 40 år gamla.

Den 1 december skrev Merit Wager om hur så kallade ensamkommande flyktingpojkar nu ber sina handledare om hjälp med att köpa medel mot åldersbetingat håravfall. Detta rör sig alltså om pojkar eller unga män som på papperet är minderåriga. Citat:

”Instruktionerna till personalen som jobbar med dessa klienter är att vi ska förklara för dem att regelverket för barn är vad som gäller eftersom de sagt sig vara minderåriga. Det kan t.ex gälla att man måste vara hemma ett visst klockslag på kvällen. Dock ska vi som personal av praktiska skäl inte behandla dem som barn/tonåringar när vi kommunicerar, eftersom det helt enkelt blir provocerande för en 20-30-åring att bli behandlad som ett barn. Det kan skapa konflikter som vi ska undvika.

***

HVB-hemmen är livrädda för att förlora både intäkter såväl som förtroendet hos gode män etc, och håller därför tyst.

Vid det här laget är det ett antal killar som på pappret är 16 år, som kommit till mig för att få hjälp med att köpa medel på apoteket för att motverka deras åldershåravfall. Ingen ifrågasätter dock deras ålder. Inte migrationsverket. Inte socialtjänsten. Inte heller de journalister som intervjuat några av ungdomarna på frivillig basis, godkänt av deras respektive gode män.

Rent konkret får detta som konsekvens att det dokument vi är satta att jobba efter – BBIC (Barnens Behov i Centrum) – blir löjeväckande och verkningslöst.

Merit Wager har skrivit om dessa fenomen och publicerat mejl från så kallade ”miggor” under flera år på sin blogg, och till och med givit ut en bok, men inte en enda gång har jag sett etablerad massmedia – vare sig public service-TV eller stora dagstidningar – ta upp detta, än mindre gräva i det. Flatheten inom svensk asyl- och flyktinginvandring är en enda stor skandal.

Länk:

http://meritwager.wordpress.com/2013/12/01/en-anstalld-vid-ett-boende-for-ensamkommande-barn-ett-antal-killar-som-pa-pappret-ar-16-ar-har-kommit-till-mig-for-att-fa-hjalp-med-att-kopa-medel-pa-apoteket-for-att-motverka-deras-aldershara/