Löfvén och Romson go full nazi

Igår och i morse pratades det om att man skulle hyra platser på fartyg åt illegala invandrare. Senare under dagen stod det klart att regeringen S och MP nu skärper invandringspolitiken. Även om de här åtgärderna inte räcker på långa vägar så går man åt SDs håll i invandringspolitiken. Regeringen bedriver nu en politik som man tidigare själv betraktat som fascistisk och nazistisk. Åsa Romson började gråta under presskonferensen.

Åsa Romson:
” – Jag ska vara helt ärlig, vi har under den senaste tiden haft ett antal mycket svåra debatter i partiet just kring verkligehetsbilden. De senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra något, sade hon och föll i gråt.

Det var ett märkligt uttalande. Är det verklighetsbilden man har debatterat kring? Bilden? Och dem man vill  hjälpa är inte svenska folket eller ens invandrarna utan MPs kommunalråd. Enbart MPs kommunalråd, och endast kommunalråden och inte andra kommunpolitiker och anställda? Därefter har man bestämt sig för att ”ändå göra något”. Anser Romson att det fanns något alternativ, dvs att göra ingenting? Var det ett tänkbart alternativ, enligt Romson.

 

Länk :

 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-utokade-id-kontroller-vid-gransen

Frånvaro av invandringspolitik skickar Sverige in i kaos

I dagens Aftonbladet (13okt2015) kan vi läsa att man nu bygger ut och permanentar flyktingmottagandet vid Centralstationen i Stockholm. Den nya byggnaden ska ha en yta på 700 kvadratmeter. Man räknar alltså med ett fortsatt högt tillflöde av asylsökande under lång tid framöver. Denna signal, att Sverige anpassar sitt flyktingmottagande efter ökat tillflöde, når givetvis de områden varifrån människor väljer att invandra till Sverige. Denna anpassning är katastrofal.

Citat:

Refugees Welcome Stockholm, som länge önskat detta, är mycket positiva till mottagningen.

* * *

Syftet är att försöka främja det arbete som redan finns på perrongerna i dag, säger verkställare Najma Mohamed.”

Vad är förresten en ‘verkställare’?

Länk:

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article21578081.ab

Vi har också kunnat läsa om hur Moderaterna röstar ner förslag om skärpta gränskontroller, bara några dagar efter att deras partiledare Anna Kinberg Batra själv förordat det i SVTs Agenda.

Citat

Moderatledaren Anna Kinberg Batra krävde i fredags att Sverige omedelbart ska återinföra den inre gränskontrollen. Men när Sverigedemokraterna lyfte frågan i justitieutskottet idag valde Moderaterna att avslå initiativet.

Länk:

http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/sd-moderaterna-fortsaetter-hyckla-1233892

Regeringen och den så kallade oppositionen i form av allianspartierna har lämnat ifrån sig kontrollen över invandringspolitiken. Man styr inte längre över den, man fattar inte längre de beslut man borde fatta och man ger inte heller de direktiv till våra myndigheter som man borde ge. Man ger inte de signaler man borde ge. Man låter externa faktorer helt och hållet avgöra invandringen till Sverige, utan att ta hänsyn till Sveriges och dess folks behov eller förmåga. Man har ingen invandringspolitik. Regeringen och oppositionen är för fega för att våga ha det.

Man har givit upp invandringspolitiken för att man inte längre vare sig vågar eller förmår att ens intellektuellt formulera ett alternativ till den och argumentera för det alternativet. Vänsteroider dominerar etablerad massmedia, myndighetsväsende och alla politiska partier utom ett och de vill ha en fri invandring till Sverige med obegränsad tillgång till våra gemensamt skattefinansierade välfärdssystem, oavsett kostnaden detta medför för svenska skattebetalare och utan att ta någon hänsyn till vad detta får för övriga konsekvenser för vårt folk och vårt samhälle.

Nu resonerar man om att skapa några hundra nya jobb på tre år. Man resonerar om att privatpersoner som inte är alltför trångbodda bör inhysa nyanlända invandrare. Man talar om att försöka skynda på byggandet av modulhus och andra billiga boenden m.m. m.m. En snabb uppskattning av hur många arbeten eller boendeplatser sådana åtgärder skulle kunna ge räcker till för att konstatera att inga sådana åtgärder på långa vägar kommer att räcka till för de strömmar av illegala invandrare som nu söker sig till Sverige, och som med den signalpolitik Sverige bedriver kommer att fortsätta söka sig hit. De uttalanden som gjorts och de konferenser som anordnats för att försöka ge någon slags illusion om att man har kontroll är rent skrattretande, eller vore det om inte situationen vore så extremt allvarlig och om inte våra politiker agerade så extremt fegt och ansvarslöst.

Sveriges politiker måste ta det ansvar de hittills underlåtit att ta. Sverige måste börja bedriva en ytterst restriktiv invandringspolitik, med tillhörande restriktiv signalpolitik. Vi kan inte fortsätta med dagens extremt släpphänta och ansvarslösa hantering av de här frågorna. Det är min bedömning att asyl- och flyktinginvandringen med tillhörande anhöriginvandring till Sverige måste upphöra helt för åtminstone flera decennier framåt. Om Sverige ska hjälpa utsatta människor i andra länder så får vi lov att göra det på andra sätt än genom att ge dem uppehållstillstånd i Sverige. Och nej, inte ens att förändra praxis till att ge temporära uppehållstillstånd istället för som nu permanenta uppehållstillstånd räcker som åtgärd. Vi kan inte längre ge några uppehållstillstånd alls till asylsökande och flyktingar. Asyl- och flyktinginvandringen till Sverige måste upphöra och dessutom måste en stor del av de som sökt sig hit utan giltiga ID-handlingar eller tillstånd få sina tillstånd omprövade och i förekommande fall utvisas.

Fler än 90% av de som söker asyl i Sverige saknar giltiga ID-handlingar och så har det varit i många år. Vi vet egentligen inte vilka de är. Migrationsverkets personal har uttryckliga direktiv om att inte ställa alltför många och besvärliga frågor till asylsökande, inte ens när deras historier uppvisar uppenbara motsägelser eller direkta lögner. De får uppehållstillstånd i alla fall. Denna sinnessjukt ansvarslösa praxis kan givetvis inte fortsätta.

Inte ens hälften av asyl- och flyktinginvandrarna försörjer sig på eget arbete ens efter tio år i Sverige.

Enbart Migrationsverkets kostnader för hanteringen av mottagande uppgår till drygt 40 miljarder kronor – varje år. Räknar man in kommuners kostnader och andra undanträngningseffekter så landar kostnaden för invandringen på en bra bit över 200 miljarder kronor – per år. Dvs så förhåll det sig innan sensommarens och höstens anstormning av flyktingar tog fart, från en redan extremt hög nivå. Dessa siffror kan mycket väl komma att fördubblas eller tredubblas med det antal vi nu tar emot – c:a 2000 varje dag. Det finns inte en chans att det svenska samhället klarar av att absorbera detta antal flyktingar vare sig kulturellt, socialt eller ekonomiskt, eller hantera detta med bibehållen funktion hos våra myndigheter, med bibehållen basal välfärd. Sverige kommer att bli en så kallad ‘failed state’ om detta får fortsätta.

Det är kolossalt ansvarslöst av våra politiker och myndigheter att underlåta att bedriva en restriktiv invandringspolitik. En restriktiv invandringspolitik är ett måste för en väl utbyggd välfärdsstat som Sverige i en omvärld där det råder ett tryck från i välfärdshänseende mindre utvecklade samhällen.

Den ryggradslösa invandringspolitik som Sverige bedrivit under de senaste decennierna kommer att gå till historien som ett av de allra största politiska sveken som någonsin begåtts gentemot ett folk av dess styrande politiker och övriga inflytelserika individer och grupper. Jag känner personligen inte till någon motsvarighet i världshistorien. En undfallande, maktlojal, förtryckande och närmast unison massmedias hantering av dessa frågor bidrar till att göra detta till ett alldeles enastående svek och bedrägeri gentemot det svenska folket.

Det som pågår nu är den enskilt största katastrofen som någonsin drabbat Sverige, alla kategorier. Vi löper nu en allvarlig risk att gå under som fungerande samhälle.

Politikerna i de så kallade etablerade partierna, sjuklövern, tar inte sitt ansvar. Man påstår att decemberöverenskommelsen inte längre gäller efter KDs och de övriga borgerliga partiernas uttalanden i fredags (9okt2015). Men så länge den invandring som DÖ hade som enda syfte att samla partierna kring fortgår, får man konstatera att DÖ fortfarande är i kraft. DÖs enda syfte var att bibehålla en unikt stor och generös invandring till Sverige från tredje världen. Något annat syfte hade den inte. Inget beslut har tagits eller ultimatum har ställts i syfte att minska invandringen. I söndagens (11okt2015) Agenda i Sveriges Television var det ingen politiker förutom Jimmie Åkesson som ställde kravet på att invandringen ska minska. Alltså gäller DÖ tills vidare och de borgerligas utspel får ses som ett försök att underminera Stefan Löfvéns vänsterregering och att rädda kvar åtminstone några av de röster som annars fortsätter att hamna hos SD. Decemberöverenskommelsen gäller alltså även fortsättningsvis till dess att invandringen från tredje världen minskar som en konsekvens av svenska politikers och myndigheters beslut.

Futila åtgärder som till exempel skärpta gränskontroller, temporära uppehållstillstånd istället för pemanenta uppehållstillstånd m.m. räcker inte för att råda bot på det kaos som nu drabbar vårt land.

Ansvarsfulla politiker måste nu ta i med hårdhandskarna och fatta obekväma och impopulära beslut. Asyl- och flyktinginvandringen måste nu stoppas helt. Följande måste göras:

  1. Gör det straffbart att försöka invandra till Sverige utan giltiga ID-handlingar och visum (för de länder för vilka det är aktuellt, vilket är alla länder som flktingar och asylsökande nu kommer ifrån).
  2. Gå ut med tydligt officiellt besked att Sverige nu upphör att ge uppehållstillstånd – temporära såväl som permanenta – till människor som saknar giltiga ID-handlingar och som saknar tillstånd att resa in i landet. Sveriges flyktingmottagande upphör nu. Detsamma gäller givetvis anhöriginvandringen.
  3. Människor som ändå söker sig hit utan giltiga ID-handling eller tillstånd ska interneras och skickas tillbaka så fort som möjligt. Det är inte rimligt att invandrare som saknar uppehållstillstånd får röra sig fritt i landet såsom de får idag. Vidare ska DNA-prov och fineravtrck tas på alla som invandrar till Sverige.
  4. De som invandrar illegalt ska hållas internerade i tältläger. Det kan inte vara tal om att hyra rum på hotell eller köpa in villor eller bostadsrätter. Den som ska invandra till Sverige ska, förutom att ha ID-handlingar och tillstånd i ordning, ordna sitt boende och försörjning själv och kunna visa det vid ankomst till Sverige. Övriga bör interneras och utvisas så fort som möjligt.
  5. Utländska medborgare som nu vistas i Sverige på TUT eller PUT och som döms skyldiga till brott med fängelse i straffskalan ska få sitt TUT eller PUT indraget och utvisas på livstid från Sverige.

Med dessa åtgärder skulle Sverige sända en kraftfull signal till omvärlden att det är meningslöst att söka sig till vårt land om man inte har ID-handlingar och inresetillstånd/visum i ordning. De som ändå till äventyrs söker sig hit på vinst och förlust skulle få klart för sig att det inte är en särskilt bekväm och trevlig vistelse som väntar här medan man hålls i förvar innan man blir utvisad. Nuvarande asyl- och flyktinginvandring skulle upphöra i stort sett helt.

Tyst majoritet – 58% – anser att invandringen är för stor

Tino Sanandaji bloggar om en ny undersökning kring svenskarnas åsikter om invandringens storlek. Det visar sig att en allt större del – majoriteten – anser att invandringen är för stor. Sådant får vi sällan se eller höra i etablerad massmedia. Citat:

”Vi ser återigen att eliten i form av etablerade politiker och journalister är ideologiska extremister i relation till allmänheten. Media företräder nästan enbart de 8 procent som tycker att invandringen är för liten. Inte nog med detta, journalisterna utnyttjar sin position för att ljuga om opinionsläget och låtsas att de företräder majoritetsuppfattninhen. ”

Länk:

http://www.tino.us/2015/05/silent-majority-58-procent-anser-att-invandring-ar-for-stor/

Borgerliga integrationsinitiativ

Allianspartierna börjar efter Sverigedemokraternas framgångar inse att de behöver göra något på integrationsområdet. Det har kommit utspel från alla Allianspartierna den senaste tiden. Gemensamt för de alla är dock att de undviker den allra viktigaste integrationsfrågan: invandringen, dvs dess storlek och karaktär. Gemensamt, mer eller mindre, är att Sverige även fortsättningsvis ska bedriva Europas mest generösa asylinvandring från tredje världen. En sådan politik är förstås ohållbar om man samtidigt vill ha ett av världens mest omfattande, generösa och skattefinansierade välfärdssystem. Än så länge försöker de borgerliga partierna ge intrycket av att det skulle vara möljligt att uppnå båda dessa mål samtidigt. Problemet är att integration inte kan ske om inte volymen på invandringen ligger på en rimlig nivå, så att det mottagande samhället förmår absorbera invandrarna både ekonomiskt och kulturellt inom rimlig tid. Den som säger sig vilja främja eller åstadkomma bättre integration måste vara villig att dra ner på invandringen radikalt. Någon annan utväg finns inte.

Sanna Rayman skriver om Centerpartiets förslag idag på Svenska Dagbladet:

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/centerns-integrationsutspel-ar-inte-fardigtankt_4298681.svd

”Centerpartiet har definitivt försökt vända på många stenar och fundera på hur mottagningssystemen ska kunna tänjas och omstruktureras för att bättre möta den flyktinginvandring som väntas under de kommande åren. Det är bra ”

Nej, det är inte bra. Det förutsätter nämligen att vi ska fortsätta ha en stor invandring. Det är invandringen i sig som måste minska.

Inget av de borgerliga partierna kommer att vara trovärdiga i integrationsfrågan om de inte också vågar komma till slutsatsen att invandringen måste minska, och det radikalt. Så länge de inte gör det kommer deras väljarstöd att fortsätta minska.

Inte ens Alice Teodorescu, som ofta ger ett vettigt intryck som debattör, verkar anse att klarspråk i invandringsfrågan behövs, när hon skriver om Kristedmokraternas byte av partiledare:

http://www.di.se/artiklar/2015/1/30/debatt-hagglunds-eftertradare-maste-modernisera-kd/

Kanske blir det lättare för Allianspartierna att ändra inriktning också i invnadringsfrågan om de gör sig av med nuvarande ledarskap. Kristdemokraterna gör det nu. Moderaterna verkar dock inte vara inne på någon större förändring i invandringsfrågan ännu, även om Hanif Bali har uttalat sig om att överenskommelsen med Miljöpartiet från 2011 nu får betraktas som överspelad. Fast med utspel i stil med Anna Kinberg Batras om att återvändande IS-terrorister är offer så blir man inte trovärdig i invandrings- och integrationsfrågan.

Det blir ju obekvämt för nuvarande partiledningar att komma och säga att SD i stort sett hade rätt angående invandringspolitiken. De måste nog bytas ut i alla partier innan någon större förändring kan ske. Annars riskerar man behöva stå till svars för den mobbning man ägnat sig åt, eller stillatigande åsett utan att agera, gentemot invandringskritiker. Jag tror det blir svårt för exempelvis Centerpartiet att göra en sådan omvänding och fortfarande vara trovärdiga. Så länge Annie Lööf och hennes krets har något som helst inflytande över invandringsfrågan blir Centerpartiet i stort sett politiskt irrelevant. Det samma gäller Moderaterna och Folkpartiet. Det ska bli intressant att se vad Kristdemokraterna tar sig för nu. Något måste de göra i invandringsfrågan för att inte gå under som partier, det gäller ju i stort sett hela Alliansen. Jag har svårt att tro att något annan fråga kan kompensera för en omvändning i invandringsfrågan.

Sanandaji om historierevisionism: invandrare byggde INTE Sverige

orwell150103

Tino Sanandaji skrev den 2 januari om den historierevisionism som bland andra historikern Dick Harrisson och förre statsministern Fredrik Reinfeldt ägnat sig år nyligen i TV och i artiklar i dagspressen. Bland annat sågas den ofta upprepade myten om att Sverige skulle ha byggts av invandrare. Sanandaji visar att invandrares andel av befolkningen aldrig någonsin under den del av vår historia vi har data om, uppgått till ens en procent – 1% – av befolkningen. Vare sig de tyska fogdarna under medletiden eller vallonerna under 1600-talet utgjorde mer än c:a 0,2% av befolkiningen. 1960 utgjorde invandrare c:a 4% av befolkningen.

Först en länk till Harrissons artikel i Svenska Dagbladet den 31 december 2014:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/invandrarna-en-vinst-for-sverige_4223101.svd

Och så Sanadajis sågning, länk:

http://www.tino.us/2015/01/invandrare-byggde-inte-sverige/

”Alla regeringar blir sämre med Miljöpartiet”

Som jag har varit inne på tidigare så borde Socialdemokraterna ha försökt regera ensamma i minoritet hellre än att sätta sig i knät på Miljöpartiet. Nu uttalat sig Oscar Sjöstedt (SD) i liknande ordalag:

”Min bedömning är att Socialdemokraterna absolut skulle ha lättare att få igenom en renodlad socialdemokratisk budgetmotion”

Den regering vi har just nu är i till stor del en Miljöpartistisk regering. Det verklighetsfrämmande partiet MP har fått alldeles för mycket inflytande i förhållande till sitt väljarstöd. Vår nuvarande regering kommer att vara katastrofal för Sverige om den får leda landet i hela fyra år. Alliansen var illa nog när det gäller invandringspolitiken, den mest generösa och kravlösa vi någonsin haft, men det kan alltid bli värre.

Länk:

http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-vill-peta-mp-ur-regeringen/

Invandring ger ökad arbetslöshet men inga exportframgångar

Under de senaste dagarna har man kunna höra i radio och läsa i tidningar att antal sysselsatta bland invandrare har ökat sedan Alliansen tog över styret av Sverige 2006. Nu har uppgifterna kompletterats något i etablerad media och bland diverse ekonomiskt insatta bloggare sågas påståendena i stort sett helt, bland andra av den kurdisk-svenske bloggaren Tino Sanandaji. Han konstaterar att samtidigt som andelen sysselsatta bland invandrarna har ökat så har också antalet invandrare ökat, och andelen arbetslösa har ökat lika mycket. Vi har i själva verket i stort sett lika stor arbetslöshet bland utomeuropeiska invandrare idag 2013 som vi hade år 2006 (och år 2000, för den delen). Dessutom är det så att en väldigt stor andel av de nya så kallade jobben utgörs av väldigt dyra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi importerar arbetslöshet.

http://www.tino.us/2013/11/113-000-fler-invandrare-utan-jobb-sedan-2006-spinns-som-framgang/

Tino Sanandaji visar dessutom i ett annat blogginlägg att de påståenden som ofta görs om att en ökad invandring skulle ge Sverige exportframgångar, inte stämmer. De påstådda positiva ekonomiska konsekvenserna för Sverige av utomeuropeisk invandring är alltså i allt väsentligt negligerbara.

http://www.tino.us/2013/11/flyktinginvandring-har-inte-okat-exporten/

Också den ofta SD-kritiske bloggaren Cornucopia konstaterar att den så kallade arbetskraftsinvandringen till Sverige är i det närmaste meningslös ur de flesta aspekter. När man hävdar att ökad invandring ger ökad sysselsättning så kan man lika gärna hävda att vi importerar arbetslöshet. I sort sett alla jobb som skapats under regeringens så kallade arbetslinje har gått till relativt nyanlända invandrare, de som egentligen utgör den så kallade arbetskraftsinvadnringen. Det är alltså inte fråga om att arbetslösa svenskar, eller invandrare som bott länge i Sverige men som är arbetslösa, har fått några jobb som konsekvens av regeringens arbetslinje. Det är inte heller så att arbetslinjen eller arbetskraftsinvandringen bidrar till att Sverige tillförs någon kompetens som vi inte tidigare hade.

http://cornucopia.cornubot.se/2013/11/flash-arbetslinjen-ar-en-bluff-jobben.html

Alltså:

Invandring ökar arbetslösheten

Invandring ger inga exportframgångar

Arbetslinjen ger inga jobb till svenskar

_